Achterstallig salaris vorderen

Als u werkt heeft u met uw werkgever afspraken gemaakt en dient u zich beiden aan deze afspraken te houden. Meestal heeft u zich middels een arbeidsovereenkomst verplicht tot het verrichten van arbeid voor uw werkgever, andersom verplicht de werkgever zich tot het betalen van het juiste loon en dient dit op tijd te betalen. Als uw werkgever u te weinig of te laat loon uitbetaalt, kan Verweij Juristen u daarbij helpen. Achterstallig loon kent vele vormen. Te denken is aan het simpelweg niet of te laat uitbetalen van uw loon, maar ook als uw werkgever u niet het loon betaalt waar u bijvoorbeeld volgens uw cao of arbeidsovereenkomst recht op heeft. Daarnaast kunt u denken aan toeslagen die stelselmatig niet uitbetaald worden, onterecht ontslag, te weinig vakantiegeld of het niet houden van de werkgever aan het Wettelijk Minimum Loon.

Doorgaans wordt uw loon op een vaste dag, wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks gestort op uw bankrekening. Gebeurt dit meer dan drie dagen later dan wanneer het normaal op uw rekening moet staan, is er feitelijk al sprake van achterstallig loon. Wij kunnen voor u beoordelen of er in uw specifieke situatie daadwerkelijk sprake is van achterstallig loon. Als wij constateren dat er in uw geval sprake is van achterstallig loon kunnen wij deze voor u vorderen bij uw werkgever en indien dit nodig mocht zijn, bij de kantonrechter. De wettelijke termijn om aanspraak te maken op achterstallig loon is 5 jaar. Tot 5 jaar terug kan er dus achterstallig loon opgeëist worden.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Brief opstellen

Als specialisten op het gebied van arbeidsrecht en onze ruime kennis van jurisprudentie kunnen we goed inschatten welk verweer doel kan treffen en wat mogelijk is. Wij kunnen voor u een krachtige brief opstellen en deze naar uw werkgever sturen indien er sprake is van achterstallig loon. Met de juiste uitleg en verwijzingen naar wet of cao zal een werkgever vaak inzien dat er sprake is van achterstallig loon en overgaan tot betaling. Er hoeft immers ook geen sprake te zijn van opzet aan de kant van de werkgever.

Kantonrechter

Is uw werkgever niet bereid uw achterstallig loon te betalen, ondanks dat wij hem of haar hebben aangeschreven? Dan dwingen wij voor uw een loonvordering af middels een gang naar de kantonrechter. Hierbij doen wij ook een beroep over de wettelijke verhoging op het achterstallig loon inclusief wettelijke rente en eventuele incassokosten. Deze wettelijke verhoging kan al gauw oplopen tot wel 50% over het loon dat u te laat of te weinig hebt ontvangen. Deze zogenaamde loonsverhoging wegens vertraging is bedoeld als stok achter de deur om de werkgever op tijd te laten betalen en achterstallig loon te voorkomen. Indien al deze posten door de kantonrechter aan u worden toegewezen, dekken deze meestal alle juridische kosten die u heeft moeten maken.

Aarzel dus niet als u het vermoeden heeft dat er bij u sprake is van achterstallig loon en neem contact op met ons op zodat u krijgt waar u recht op heeft.