Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhoudingen bepaalt tussen de overheid en particulieren, maar ook tussen de overheid en bedrijven. In het bestuursrecht staan de regels opgenomen waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht Rotterdam is een breed en ingewikkeld rechtsgebied doordat het aantal bestuursrechtelijke wetten omvangrijk is. Om haar taken uit te oefenen nemen overheidsorganen, besluiten die voor burgers en ondernemingen soms ver ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Andersom heeft u als particulier of ondernemer vaak de medewerking van deze overheidsorganen nodig om uw plannen te kunnen realiseren.

Het kan dan ook voorkomen dat er een conflict ontstaat met een bestuursorgaan van de overheid. U ontvangt bijvoorbeeld een belastingaanslag of parkeerboete waar u het niet mee eens bent of u wordt voor uw gevoel ten onrechte gekort op uw uitkering door het UWV. Een conflict met een bestuursorgaan is voor een burger nooit prettig en u kunt al snel het gevoel te krijgen machteloos te staan tegenover deze grote instanties van de overheid. De overheid heeft meer middelen ter beschikking om haar “vermeende” gelijk af te dwingen. Daarnaast deinst de overheid er vaak niet voor terug om een geschil tot aan de hoogste instanties uit te vechten.

Beslist de overheid in uw nadeel of bent u het niet eens met een besluit van de overheid en overweegt u een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen? Dan dient u rekening te houden met relatief korte termijnen. Zo is de bezwaartermijn slechts zes weken en in sommige gevallen zelfs korter. Het inschakelen van een advocaat in een vroeg stadium is ook in de bezwaarfase zeer wenselijk aangezien in deze fase gemaakte fouten doorgaans niet meer kunnen worden hersteld. Ons juridisch advies is dan ook om niet af te wachten als een bestuursorgaan in uw nadeel heeft beslist en tijdig deskundige juridische hulp te zoeken.

Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers en staan u met onze kennis op het gebied van het bestuursrecht graag bij. Zo kunnen wij voor u het besluit van het bestuursorgaan analyseren op rechtmatigheid en helpen u graag met het maken van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Dankzij onze expertise bent u er van verzekerd dat alle relevante argumenten worden aangedragen om uw rechten veilig te stellen. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan tijdens hoorzittingen. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaar, kunnen wij u eventueel verder begeleiden en helpen bij het in beroep gaan bij de daartoe bevoegde rechter. Onze specialisten overzien het hele speelveld, met een scherp oog voor zorgvuldige besluitvorming zodat wij snel zien hoe de kansen liggen en waar de winst behaald kan worden. Kortom wij weten de weg in de regels van het bestuursrecht.

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen of wilt u gewoon weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet en neem direct contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of telefoon. U krijgt altijd binnen 24 uur van ons een reactie. Een eerste advies is daarnaast gratis en geheel vrijblijvend u zit dus nergens aan vast.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op