Bezwaarschrift belastingdienst

Het kan voorkomen dat er een conflict ontstaat met een bestuursorgaan van de overheid. U ontvangt bijvoorbeeld een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent. Een conflict met een bestuursorgaan is voor een burger nooit prettig en u kunt al snel het gevoel te krijgen machteloos te staan tegenover deze grote instanties van de overheid.

In dit soort situaties staan wij u met onze kennis op het gebied van het bestuursrecht graag bij. Wij kunnen voor u het besluit van het bestuursorgaan analyseren op rechtmatigheid en helpen u graag met het maken van een goed onderbouwd bezwaarschrift. Dankzij onze expertise bent u er van verzekerd dat alle relevante argumenten worden aangedragen om uw rechten veilig te stellen. Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan tijdens hoorzittingen. Mocht u het niet eens zijn met de beslissing op het bezwaar, kunnen wij u eventueel verder begeleiden en helpen bij het in beroep gaan bij de daartoe bevoegde rechter. Kortom wij weten de weg in de regels van het bestuursrecht.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Als een bestuursorgaan in uw nadeel heeft beslist heeft u doorgaans slechts zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Dit bezwaar kunt u aanhankelijk maken door een beroep te doen op de Algemene wet bestuursrecht. Deze geeft onder meer regels waaraan de overheid zich moeten houden bij het nemen van een besluit en geeft ook regels voor het indienen van een bezwaarschrift tegen het desbetreffende besluit van het bestuursorgaan. U kunt tegen elke beslissing van een bestuursorgaan bezwaar maken mits dit op tijd gebeurt. Ons advies is dan ook om niet af te wachten als een bestuursorgaan in uw nadeel heeft beslist en tijdig deskundige juridische hulp te zoeken.

Onderstaand vindt u enkele voorbeelden waarbij we u kunnen adviseren of bijstaan met betrekking tot het bestuursrecht.