Inbreuk Handelsnaam / conflict over bedrijfsnaam

Een cliënte van Verweij Juristen besluit eindelijk de grote stap te wagen. Ze besluit namelijk om serieus werk te maken van haar hobby en bijbaan, waarbij ze zelfgemaakte sieraden verkoopt. Cliënte speelt al langer met dit idee. Vooruitlopend op haar inschrijving in de Kamer van Koophandel heeft zij enkele maanden eerder haar domeinnaam, Facebook en Instagram accounts geregistreerd. Echter, eenmaal bij de Kamer van Koophandel aangekomen komt ze voor een onaangename verrassing te staan. De bedrijfsnaam die cliënte op het oog heeft, staat namelijk al ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Deze, zo vertelt de medewerker, is reeds vier weken eerder door iemand anders geregistreerd. De cliënte krijgt daarnaast een verklaring ter ondertekening toegeschoven dat zij op de hoogte is gebracht van het bestaan van deze bedrijfsnaam.

Conflict handelsnaam

Nu hoeft dit niet gelijk een groot probleem te zijn, er zijn namelijk tal van bedrijven in Nederland die eenzelfde of enigszins vergelijkbare handelsnaam voeren. Echter wordt dit wel een probleem als een bedrijf, naast dezelfde handelsnaam, ook nog eens actief is in dezelfde branche. Dit bleek helaas voor onze cliënte het geval. Op zo’n moment kan er namelijk wel degelijk een conflict over de te voeren handelsnaam ontstaan. Op grond van de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren, die reeds door een ander al wordt gedreven. Ook is het in de Nederlandse wet verboden een handelsnaam te hanteren die slechts in geringe mate afwijkt en al dan niet bij het publiek verwarring opwekt. Naast het vorderen van een schadevergoeding bij een rechter, kan dit zelfs worden aangemerkt als een strafbaar feit. Hierop staat een maximale geldboete die kan oplopen tot € 4050,00.

Naar aanleiding van deze nieuwe informatie die cliënte te horen heeft gekregen bij de Kamer van Koophandel, probeert zij contact te leggen met de betreffende partij. Echter zonder succes. Totdat zij enkele weken later na haar inschrijving een boos telefoontje ontvangt van de wederpartij. Deze heeft het dringende verzoek dat cliënte binnen een week overgaat tot het wijzigen van haar handelsnaam. De wederpartij is namelijk al bezig met het ontwikkelen van haar website en komt er nu achter, bij de registratie van de domeinnaam, dat de domeinnaam die onze cliënte heeft geregistreerd, haar in de weg zit. Geeft zij hier geen gehoor aan, zo wordt haar verteld, zullen er juridische stappen tegen haar worden ondernomen. De tegenpartij dreigt zelfs met het voeren van een kort geding. Onze cliënte heeft echter zelf ook al aanzienlijke kosten gemaakt. Zo zijn haar visitekaartjes, banners en dergelijke allemaal al gedrukt. Alvorens hier zomaar gehoor aan te geven, besluit onze cliënte daarom eerst juridisch advies in te winnen. Ze besluit deze kwestie voor te leggen aan Verweij Juristen.

Deelname economisch verkeer

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, geldt bij het voeren van een handelsnaam oftewel bedrijfsnaam niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kortom het recht op het voeren van een handelsnaam ontstaat niet door als eerste de naam te registreren in de Kamer van Koophandel of door het registreren van een domeinnaam. De wet stelt dat een naam pas wordt gezien als handelsnaam, wanneer deze naam daadwerkelijk wordt gebruikt in het economisch verkeer. Met deelname aan het economisch verkeer bedoelt men dat er daadwerkelijk door een onderneming onder deze specifieke handelsnaam inkopen en/of verkopen worden gedaan. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel of het opvragen van een offerte zijn beiden geen vormen van deelname aan het economisch verkeer.

Nu dit eenmaal vaststaat, is het van belang om te achterhalen welke van de partijen het is, die als eerste deelnam aan het economische verkeer. De wederpartij beweert al sinds februari 2016 actief deel te nemen aan het economisch verkeer. Om deze reden is het van belang om aan te tonen dat onze cliënte vóór februari 2016 al onder haar bedrijfsnaam gehandeld heeft. In dit geval kon onze cliënte middels facturen aantonen dat zij reeds in 2015 actief deelnam aan het economisch verkeer. Zo had zij al diverse inkopen gedaan alsmede haar website laten ontwikkelen door een webdesign bureau.

Op grond hiervan is er vervolgens vanuit ons kantoor een krachtige brief opgesteld waarin de tegenpartij werd gesommeerd om per direct het inbreuk op de handelsnaam van onze cliënte te staken. En met succes. Enkele dagen later besloot de tegenpartij om het kort geding in te trekken en per direct over te gaan tot het voeren van een andere bedrijfsnaam.

Heeft u ook een juridisch probleem?

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen of wilt u gewoon weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet en neem direct contactmet ons op. U krijgt altijd binnen 24 uur van ons een reactie. Een eerste advies is daarnaast gratis en geheel vrijblijvend.