• Neem contact met ons op voor een gratis en geheel vrijblijvend adviesgesprek!
Inbreuk handelsnaam / Conflict bedrijfsnaam

Case: Inbreuk Handelsnaam / conflict over bedrijfsnaam

Inbreuk handelsnaam Een cliënte van Verweij Juristen besluit eindelijk de grote stap te wagen. Ze besluit namelijk om serieus werk te maken van haar hobby en bijbaan, waarbij ze zelfgemaakte sieraden verkoopt. Cliënte speelt al langer met dit idee. Vooruitlopend op haar inschrijving in de Kamer van Koophandel heeft zij enkele maanden eerder haar domeinnaam, Facebook en Instagram accounts geregistreerd. Echter, eenmaal bij de Kamer van Koophandel aangekomen komt ze voor een onaangename verrassing te staan. De bedrijfsnaam die cliënte op het oog heeft, staat namelijk al ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Deze, zo vertelt de medewerker, is reeds vier weken eerder door iemand anders geregistreerd. De cliënte krijgt daarnaast een verklaring ter ondertekening toegeschoven dat zij op de hoogte is gebracht van het bestaan van deze bedrijfsnaam. Conflict handelsnaam Nu hoeft dit niet gelijk een groot probleem te zijn, er zijn namelijk tal van bedrijven in Nederland die

Continue reading

Geen salaris ontvangen

Te weinig, te laat of geen salaris ontvangen?

Als u werkt heeft u met uw werkgever afspraken gemaakt en dient u zich beiden aan deze afspraken te houden. Meestal heeft u zich middels een arbeidsovereenkomst verplicht tot het verrichten van arbeid voor uw werkgever, andersom verplicht de werkgever zich tot het betalen van het juiste loon en dient dit op tijd te betalen. Als uw werkgever u te weinig of te laat loon uitbetaalt, kan Verweij Juristen u daarbij helpen. Achterstallig loon kent vele vormen. Te denken is aan het simpelweg niet of te laat uitbetalen van uw loon, maar ook als uw werkgever u niet het loon betaalt waar u bijvoorbeeld volgens uw cao of arbeidsovereenkomst recht op heeft. Daarnaast kunt u denken aan toeslagen die stelselmatig niet uitbetaald worden, onterecht ontslag, te weinig vakantiegeld of het niet houden van de werkgever aan het Wettelijk Minimum Loon. Doorgaans wordt uw loon op een vaste dag, wekelijks, 4

Continue reading

Bedrog & dwaling aankoop

Spijt van uw aankoop? | Lees hier of u uw geld terugkrijgt

Het kan voorkomen dat u iets gekocht heeft, waarbij u in eerste instantie het volle vertrouwen had in de verkoper of hetgeen u gekocht had. Achteraf blijkt echter dat hetgeen wat u gekocht had, niet voldoet aan wat u ervan had mogen verwachten. Het annuleren of ongedaan maken van een dergelijke aankoop, waarbij u zich in de maling genomen voelt, is in sommige situaties mogelijk. Bedrog Het kan zijn dat u simpelweg bedrogen bent door de verkoper. Men spreekt van bedrog indien iemand u willens en wetens (oftewel expres) iets heeft verkocht wat niet deugd. Kortom, de verkoper weet op het moment van verkoop al dat het goed dat hij aan u verkoopt niet deugt. Hierbij kan het zijn dat de verkoper u onwaarheden heeft verteld of zaken verzwegen heeft. Ook kan het bij bedrog zo zijn dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, bijvoorbeeld een fout adres of een valse naam.

Continue reading

Onderhoud huurwoning

Onderhoud huurwoning | Wie draait er voor de kosten op?

Helaas gebeurt het weleens dat er in uw huurwoning iets kapot gaat of dat schade ontstaat aan uw woning. Te denken valt aan een lekkage, een kapotte cv-ketel, schimmelvorming of rot. Maar er zijn ook andere oorzaken zoals geluidsoverlast, achterstallig onderhoud of ongedierte die ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van een verminderd woongenot. Men spreekt dan van een zogeheten gebrek. Er is sprake van een gebrek als er een omstandigheid bestaat die het huurgenot van de huurder vermindert al dan niet beperkt, die men niet kan toerekenen aan de huurder. In het huurrecht ontstaan er vaak discussies tussen huurders en verhuurders omtrent de gebrekenregeling. Want wie draait er nu op voor wat? Welke gebreken komen er nu voor rekening van de huurder en welke gebreken dienen te worden verholpen door de verhuurder? De norm is doorgaans dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het verhelpen van een klein gebrek. Bijvoorbeeld

Continue reading

Verjaringstermijn vordering

Verjaringstermijn vordering

In de praktijk komt het weleens voor dat u een product of dienst afneemt bij een ondernemer die met u afspreekt om uw rekening later toe te sturen. Vanwege alle drukte die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, vergeet de ondernemer echter uw factuur na te sturen. Uiteindelijk komt de ondernemer achter zijn vergissing en besluit alsnog, een flinke tijd later, de betreffende factuur uw kant op te sturen. Dit gebeurt echter op een moment dat u allang vergeten bent dat u überhaupt nog aan deze vordering moet voldoen. U vraagt zich wellicht op zo’n moment af of u na zoveel tijd nog steeds verplicht bent om deze rekening te betalen. Verjaring vordering Aan een openstaande vordering of factuur is in Nederland een verjaringstermijn verbonden. Dit houdt kortgezegd in dat een openstaande factuur of vordering kan verjaren en dus niet eeuwig geldig is. Indien de ondernemer uw rekening verstuurt buiten deze

Continue reading

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet | Kan dat zomaar?

Ontslagen worden op staande voet, mag niet zomaar in Nederland. Hier zijn strikte regels voor. Zo moet er onder andere sprake zijn van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever die tot gevolg hebben dat van de werkgever of werknemer niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Voorbeelden van een dringende reden zijn: misleiding, diefstal, grove belediging en bedreiging. Het gaat dus om eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever waardoor men zich genoodzaakt ziet om het dienstverband te beëindigen. Deze reden moet wel aanwezig zijn. Dit is helaas niet altijd  het geval. De werkgever behoeft voor het ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV. Tevens hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De mogelijkheid van ontslag op staande voet blijft ook onder de nieuwe recht (Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015)

Continue reading

Onregelmatigheidstoeslag

Heeft u recht op onregelmatigheidstoeslag over uw vakantiegeld?

Indien een werknemer buiten kantoortijden werkzaamheden verricht, maakt hij aanspraak op een aanvullende toeslag op zijn reguliere loon. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten hiervoor een aparte bepaling, de zogeheten onregelmatigheidstoeslag, ORT of avond-, nacht- en weekendtoeslag (ANW-toeslag) Voor geruime tijd is men er vanuit gegaan dat het recht op deze onregelmatigheidstoeslag enkel bestond over de gewerkte onregelmatige uren van de werknemer en niet de vakantieverlofuren. Dit blijkt echter ten onrechte te zijn geweest, zo blijkt nu uit een uitspraak van het Hof van Justitie. In het arrest British Airways/WilliamsLange oordeelde het Hof van Justitie dat een werknemer ook recht heeft om onregelmatigheidstoeslag te ontvangen over zijn vakantieverlofuren. Hiermee wil het Hof van Justitie voorkomen dat het opnemen van verlof ervaren kan worden als een financiële belemmering. Kortgezegd hebben werknemers dus recht op doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie. Uitspraak onregelmatigheidstoeslag verpleegkundigen Het heeft blijkbaar enige tijd geduurd voordat dit arrest volledig doordrongen was

Continue reading

Transitievergoeding | Wat verandert er voor u?

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan, hij moet zich hierbij houden aan de geldende regels uit het ontslagrecht. Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht zoals we die kennen in Nederland op de schop. Dit vloeit rechtstreeks voort uit De Wet Werk en Zekerheid die in februari werd aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft deze wet aangenomen met het doel dat het moet zorgen voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel. Een onderdeel van dit pakket van wijzigingen is de transitievergoeding. Wat verandert er nu voor u vanaf 1 juli 2015? De huidige ontslagvergoedingsregel wordt vervangen door een zogeheten transitievergoeding. Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker in dit geval een vergoeding bij ontslag de zogeheten transitievergoeding. De werknemer moet echter wel 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Een andere voorwaarde

Continue reading