Inbreuk Handelsnaam / conflict over bedrijfsnaam

Een cliënte van Verweij Juristen besluit eindelijk de grote stap te wagen. Ze besluit namelijk om serieus werk te maken van haar hobby en bijbaan, waarbij ze zelfgemaakte sieraden verkoopt. Cliënte speelt al langer met dit idee. Vooruitlopend op haar inschrijving in de Kamer van Koophandel heeft zij enkele maanden eerder haar domeinnaam, Facebook en Instagram accounts geregistreerd. Echter, eenmaal bij de Kamer van Koophandel aangekomen komt ze voor een onaangename verrassing te staan. De bedrijfsnaam die cliënte op het oog heeft, staat namelijk al ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Deze, zo vertelt de medewerker, is reeds vier weken eerder door iemand anders geregistreerd. De cliënte krijgt daarnaast een verklaring ter ondertekening toegeschoven dat zij op de hoogte is gebracht van het bestaan van deze bedrijfsnaam.

Conflict handelsnaam

Nu hoeft dit niet gelijk een groot probleem te zijn, er zijn namelijk tal van bedrijven in Nederland die eenzelfde of enigszins vergelijkbare handelsnaam voeren. Echter wordt dit wel een probleem als een bedrijf, naast dezelfde handelsnaam, ook nog eens actief is in dezelfde branche. Dit bleek helaas voor onze cliënte het geval. Op zo’n moment kan er namelijk wel degelijk een conflict over de te voeren handelsnaam ontstaan. Op grond van de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren, die reeds door een ander al wordt gedreven. Ook is het in de Nederlandse wet verboden een handelsnaam te hanteren die slechts in geringe mate afwijkt en al dan niet bij het publiek verwarring opwekt. Naast het vorderen van een schadevergoeding bij een rechter, kan dit zelfs worden aangemerkt als een strafbaar feit. Hierop staat een maximale geldboete die kan oplopen tot € 4050,00.

Naar aanleiding van deze nieuwe informatie die cliënte te horen heeft gekregen bij de Kamer van Koophandel, probeert zij contact te leggen met de betreffende partij. Echter zonder succes. Totdat zij enkele weken later na haar inschrijving een boos telefoontje ontvangt van de wederpartij. Deze heeft het dringende verzoek dat cliënte binnen een week overgaat tot het wijzigen van haar handelsnaam. De wederpartij is namelijk al bezig met het ontwikkelen van haar website en komt er nu achter, bij de registratie van de domeinnaam, dat de domeinnaam die onze cliënte heeft geregistreerd, haar in de weg zit. Geeft zij hier geen gehoor aan, zo wordt haar verteld, zullen er juridische stappen tegen haar worden ondernomen. De tegenpartij dreigt zelfs met het voeren van een kort geding. Onze cliënte heeft echter zelf ook al aanzienlijke kosten gemaakt. Zo zijn haar visitekaartjes, banners en dergelijke allemaal al gedrukt. Alvorens hier zomaar gehoor aan te geven, besluit onze cliënte daarom eerst juridisch advies in te winnen. Ze besluit deze kwestie voor te leggen aan Verweij Juristen.

Deelname economisch verkeer

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, geldt bij het voeren van een handelsnaam oftewel bedrijfsnaam niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Kortom het recht op het voeren van een handelsnaam ontstaat niet door als eerste de naam te registreren in de Kamer van Koophandel of door het registreren van een domeinnaam. De wet stelt dat een naam pas wordt gezien als handelsnaam, wanneer deze naam daadwerkelijk wordt gebruikt in het economisch verkeer. Met deelname aan het economisch verkeer bedoelt men dat er daadwerkelijk door een onderneming onder deze specifieke handelsnaam inkopen en/of verkopen worden gedaan. Een inschrijving in de Kamer van Koophandel of het opvragen van een offerte zijn beiden geen vormen van deelname aan het economisch verkeer.

Nu dit eenmaal vaststaat, is het van belang om te achterhalen welke van de partijen het is, die als eerste deelnam aan het economische verkeer. De wederpartij beweert al sinds februari 2016 actief deel te nemen aan het economisch verkeer. Om deze reden is het van belang om aan te tonen dat onze cliënte vóór februari 2016 al onder haar bedrijfsnaam gehandeld heeft. In dit geval kon onze cliënte middels facturen aantonen dat zij reeds in 2015 actief deelnam aan het economisch verkeer. Zo had zij al diverse inkopen gedaan alsmede haar website laten ontwikkelen door een webdesign bureau.

Op grond hiervan is er vervolgens vanuit ons kantoor een krachtige brief opgesteld waarin de tegenpartij werd gesommeerd om per direct het inbreuk op de handelsnaam van onze cliënte te staken. En met succes. Enkele dagen later besloot de tegenpartij om het kort geding in te trekken en per direct over te gaan tot het voeren van een andere bedrijfsnaam.

Heeft u ook een juridisch probleem?

Wilt u uw zaak aan ons voorleggen of wilt u gewoon weten wat wij voor u kunnen betekenen? Aarzel dan niet en neem direct contactmet ons op. U krijgt altijd binnen 24 uur van ons een reactie. Een eerste advies is daarnaast gratis en geheel vrijblijvend.

Te weinig te laat of geen salaris ontvangen

Als u werkt heeft u met uw werkgever afspraken gemaakt en dient u zich beiden aan deze afspraken te houden. Meestal heeft u zich middels een arbeidsovereenkomst verplicht tot het verrichten van arbeid voor uw werkgever, andersom verplicht de werkgever zich tot het betalen van het juiste loon en dient dit op tijd te betalen. Als uw werkgever u te weinig of te laat loon uitbetaalt, kan Verweij Juristen u daarbij helpen. Achterstallig loon kent vele vormen. Te denken is aan het simpelweg niet of te laat uitbetalen van uw loon, maar ook als uw werkgever u niet het loon betaalt waar u bijvoorbeeld volgens uw cao of arbeidsovereenkomst recht op heeft. Daarnaast kunt u denken aan toeslagen die stelselmatig niet uitbetaald worden, onterecht ontslag, te weinig vakantiegeld of het niet houden van de werkgever aan het Wettelijk Minimum Loon.

Doorgaans wordt uw loon op een vaste dag, wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks gestort op uw bankrekening. Gebeurt dit meer dan drie dagen later dan wanneer het normaal op uw rekening moet staan, is er feitelijk al sprake van achterstallig loon. Wij kunnen voor u beoordelen of er in uw specifieke situatie daadwerkelijk sprake is van achterstallig loon. Als wij constateren dat er in uw geval sprake is van achterstallig loon kunnen wij deze voor u vorderen bij uw werkgever en indien dit nodig mocht zijn, bij de kantonrechter. De wettelijke termijn om aanspraak te maken op achterstallig loon is 5 jaar. Tot 5 jaar terug kan er dus achterstallig loon opgeëist worden.

Brief opstellen

Als specialisten op het gebied van arbeidsrecht en onze ruime kennis van jurisprudentie kunnen we goed inschatten welk verweer doel kan treffen en wat mogelijk is. Wij kunnen voor u een krachtige brief opstellen en deze naar uw werkgever sturen indien er sprake is van achterstallig loon. Met de juiste uitleg en verwijzingen naar wet of cao zal een werkgever vaak inzien dat er sprake is van achterstallig loon en overgaan tot betaling. Er hoeft immers ook geen sprake te zijn van opzet aan de kant van de werkgever.

Kantonrechter

Is uw werkgever niet bereid uw achterstallig loon te betalen, ondanks dat wij hem of haar hebben aangeschreven? Dan dwingen wij voor uw een loonvordering af middels een gang naar de kantonrechter. Hierbij doen wij ook een beroep over de wettelijke verhoging op het achterstallig loon inclusief wettelijke rente en eventuele incassokosten. Deze wettelijke verhoging kan al gauw oplopen tot wel 50% over het loon dat u te laat of te weinig hebt ontvangen. Deze zogenaamde loonsverhoging wegens vertraging is bedoeld als stok achter de deur om de werkgever op tijd te laten betalen en achterstallig loon te voorkomen. Indien al deze posten door de kantonrechter aan u worden toegewezen, dekken deze meestal alle juridische kosten die u heeft moeten maken.

Aarzel dus niet als u het vermoeden heeft dat er bij u sprake is van achterstallig loon en neem contact op met ons op zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Spijt van uw aankoop? | Lees hier of u uw geld terugkrijgt

Het kan voorkomen dat u iets gekocht heeft, waarbij u in eerste instantie het volle vertrouwen had in de verkoper of hetgeen u gekocht had. Achteraf blijkt echter dat hetgeen wat u gekocht had, niet voldoet aan wat u ervan had mogen verwachten. Het annuleren of ongedaan maken van een dergelijke aankoop, waarbij u zich in de maling genomen voelt, is in sommige situaties mogelijk.

Bedrog

Het kan zijn dat u simpelweg bedrogen bent door de verkoper. Men spreekt van bedrog indien iemand u willens en wetens (oftewel expres) iets heeft verkocht wat niet deugd. Kortom, de verkoper weet op het moment van verkoop al dat het goed dat hij aan u verkoopt niet deugt. Hierbij kan het zijn dat de verkoper u onwaarheden heeft verteld of zaken verzwegen heeft. Ook kan het bij bedrog zo zijn dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, bijvoorbeeld een fout adres of een valse naam.

Dwaling

Bij dwaling is er sprake van een onjuiste voorstelling van zaken. Daarbij moet deze onjuiste voorstelling van zaken zo essentieel zijn, dat u zonder deze onjuiste voorstelling hetgeen wat u gekocht heeft, nooit gekocht zou hebben. Het kan zijn dat de verkoper u verkeerde informatie over het product heeft gegeven, dat de verkoper te weinig of helemaal geen informatie geeft. Bij dwaling wordt er dus een overeenkomst tussen beide partijen overeengekomen op basis van verkeerde of te weinig informatie. We leggen het verschil hiertussen uit aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Verkeerde informatie

U koopt een auto om hiermee met uw caravan op vakantie te gaan. De auto is goed, maar kan geen caravan trekken. De verkoper heeft dit niet aan u verteld, terwijl hij wist dat dit belangrijk voor u was. Het kan ook zijn dat de verkoper zelf geen goede informatie heeft gekregen en dat hij u daarom verkeerde informatie geeft.

Voorbeeld: Te weinig informatie

U bestelt een proefnummer van een tijdschrift, maar u hebt ineens een abonnement voor een half jaar afgesloten. Dit was u niet verteld. De verkoper moet begrijpen dat u een proefnummer bestelt om iets te proberen, niet om een abonnement af te sluiten.

Onderzoeksplicht

Naast vele rechten heeft u als koper ook enkele plichten bij het maken van een aankoop. Een belangrijke plicht is de zogeheten onderzoeksplicht. Vóór u overgaat tot het sluiten van de koopovereenkomst dient u namelijk zaken te bespreken en te onderzoeken die u bij een aankoop belangrijk vindt.

Voor de bovenstaande situaties geldt dat u ontevreden bent en uiteraard uw geld terug wilt hebben. Zowel bij bedrog als dwaling kunnen wij u van dienst zijn Neem contact met ons op voor een eerste gratis en geheel vrijblijvend advies.

Onderhoud huurwoning | Wie draait er voor de kosten op?

Helaas gebeurt het weleens dat er in uw huurwoning iets kapot gaat of dat schade ontstaat aan uw woning. Te denken valt aan een lekkage, een kapotte cv-ketel, schimmelvorming of rot. Maar er zijn ook andere oorzaken zoals geluidsoverlast, achterstallig onderhoud of ongedierte die ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van een verminderd woongenot. Men spreekt dan van een zogeheten gebrek.

Er is sprake van een gebrek als er een omstandigheid bestaat die het huurgenot van de huurder vermindert al dan niet beperkt, die men niet kan toerekenen aan de huurder. In het huurrecht ontstaan er vaak discussies tussen huurders en verhuurders omtrent de gebrekenregeling. Want wie draait er nu op voor wat? Welke gebreken komen er nu voor rekening van de huurder en welke gebreken dienen te worden verholpen door de verhuurder? De norm is doorgaans dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het verhelpen van een klein gebrek. Bijvoorbeeld het vervangen van de deurbel of het verrichten van klein schilderwerk. Is er sprake van een groter gebrek zoals het ontbreken van een warmwatervoorziening of scheuren in de muren of het plafond, dan is dit echter de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Welke rechten heeft u nu als huurder? En welke stappen kunt u ondernemen als uw huurbaas onbereikbaar blijkt of weigert om deze gebreken te herstellen?

Recht op huurverlaging bij gebreken

Of u nu bij een grote woningorganisatie huurt of bij een kleine huisbaas, de meeste gebreken dienen verholpen te worden door de verhuurder. Dit geldt ook voor eventueel achterstallig onderhoud. Het is allereerst van belang dat de gebreken aangegeven worden bij de desbetreffende verhuurder. Heeft u deze gebreken aangegeven bij uw verhuurder maar wil deze er dan niets aan doen?  Of wordt er gezegd dat het gebrek verholpen wordt, maar onderneemt de verhuurder geen actie? Wacht dan niet langer en neem contact op met Verweij Juristen.  Wij kunnen voor u in de eerste plaats vaststellen of er inderdaad sprake is van een gebrek. Is dit het geval dan kunnen wij voor u de verhuurder benaderen en deze verzoeken dan wel sommeren deze gebreken te herstellen. Als de verhuurder dan nog niets doet of niets van zich laat horen, dan kunnen wij namens u de Huurcommissie verzoeken om tijdelijk een lagere huurprijs vast te stellen op grond van gebreken aan de woning.

Zelf gebrek verhelpen

U kunt, zodra de verhuurder in verzuim is, zelf het gebrek (laten) verhelpen en de gemaakte kosten op de verhuurder verhalen. Voordat u zelf overgaat tot het herstellen van het gebrek dient u de verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen. Dit kunnen wij voor u doen door de verhuurder aan te manen om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Nadat deze termijn is verstreken kunt u overgaan tot herstelwerkzaamheden. De verhuurder dient dan de kosten van deze werkzaamheden te betalen.

Recht op schadevergoeding bij gebrek

Het spreekt voor zich dat u schade kunt ondervinden als gevolg van een gebrek. Denk bijvoorbeeld aan waterschade als gevolg van een lekkage. De kosten van deze schade dient de verhuurder te betalen. Er moet dan wel sprake zijn van een gebrek, dat aan uw verhuurder is toe te rekenen. In een dergelijke situatie heeft u dan recht op een schadevergoeding.

Verjaringstermijn vordering

In de praktijk komt het weleens voor dat u een product of dienst afneemt bij een ondernemer die met u afspreekt om uw rekening later toe te sturen. Vanwege alle drukte die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, vergeet de ondernemer echter uw factuur na te sturen. Uiteindelijk komt de ondernemer achter zijn vergissing en besluit alsnog, een flinke tijd later, de betreffende factuur uw kant op te sturen. Dit gebeurt echter op een moment dat u allang vergeten bent dat u überhaupt nog aan deze vordering moet voldoen. U vraagt zich wellicht op zo’n moment af of u na zoveel tijd nog steeds verplicht bent om deze rekening te betalen.

Verjaring vordering

Aan een openstaande vordering of factuur is in Nederland een verjaringstermijn verbonden. Dit houdt kortgezegd in dat een openstaande factuur of vordering kan verjaren en dus niet eeuwig geldig is. Indien de ondernemer uw rekening verstuurt buiten deze verjaringstermijn, dan is deze bij wet verjaard en valt door de ondernemer niet meer af te dwingen. Bij deze verjaringstermijn maakt de wet echter wel een onderscheid tussen zakelijke klanten en consumenten.

Verjaringstermijn vordering zakelijke klant

Bij zakelijke klanten verjaart een vordering of factuur 5 jaar nadat de betalingstermijn is verstreken. Dit is doorgaans 14 tot 30 dagen na de factuurdatum.

Verjaringstermijn vordering consument

Bij een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Hiervan is sprake wanneer een particulier een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper. Het moet hier dan gaan om consumptiegoederen zoals levensmiddelen of elektronica, maar ook gas en elektra vallen hieronder. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een laptop of een bankstel. Uitgezonderd van deze verkorte verjaringstermijn zijn diensten en reizen. Als u als particulier een reis boekt bij een reisbureau, online vliegtickets boekt of een verzekering afsluit, dient u wel rekening te houden met een verjaringstermijn van 5 jaar.

Verjaring vordering voorkomen door stuiting

Als ondernemer kunt u voorkomen dat uw vordering of rekening komt te verjaren door een brief te sturen naar de debiteur waarin duidelijk aangegeven is dat u nog steeds betaling van de geleverde dienst of product verwacht. Dit noemt men ook wel stuiting. Verstandig is daarbij om de brief ten alle tijden aangetekend te versturen zodat, indien noodzakelijk, u hiervan bewijzen kunt overleggen.

Verjaring vordering en incassobureaus

Spijtig genoeg zijn veel malafide incassobureaus op de hoogte van het feit dat veel mensen niet afweten van het bestaan van een verjaringstermijn. Ondanks dat een vordering verjaard is, trachten zij vaak ten onrechte via een incassotraject de vordering te verhalen op de debiteur. Een rechter kan namelijk zelf geen beroep doen op verjaring van een vordering, maar kan dit enkel doen indien de debiteur hiervan op de hoogte is en zelf een beroep op verjaring doet. Om deze reden is het verstandig om een jurist in te schakelen met verstand van zaken, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Heeft u een rekening ontvangen en vraagt u zich af of deze is verjaard? Of bent u ondernemer en heeft u hulp nodig bij het innen van uw openstaande vorderingen? Onze specialisten staan u met hun ervaring en expertise op het gebied van incasso graag bij. Zowel het MKB als particulieren kunnen bij ons terecht. Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op!

Ontslag staande voet

Ontslagen worden op staande voet, mag niet zomaar in Nederland. Hier zijn strikte regels voor. Zo moet er onder andere sprake zijn van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever die tot gevolg hebben dat van de werkgever of werknemer niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Voorbeelden van een dringende reden zijn: misleiding, diefstal, grove belediging en bedreiging. Het gaat dus om eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever waardoor men zich genoodzaakt ziet om het dienstverband te beëindigen. Deze reden moet wel aanwezig zijn. Dit is helaas niet altijd  het geval.

De werkgever behoeft voor het ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV. Tevens hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De mogelijkheid van ontslag op staande voet blijft ook onder de nieuwe recht (Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015) bestaan. Wel treden er enkele wijzigingen op. In het verleden kon een werknemer nog een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen door een buitengerechtelijke verklaring (de zogenaamde protestbrief). Dit is echter met de nieuwe wetgeving niet langer meer mogelijk. De werknemer zal in plaats daarvan de kantonrechter dienen te verzoeken om het ontslag te vernietigen.

Bij ontslag op staande voet hebben de werkgever en werknemer meestal een verschil van inzicht op de gang van zaken op de werkvloer. Wij kunnen voor u bepalen op welke punten goed verweer te voeren is tegen het ontslag op staande voet en brengen dit optimaal naar voren. We kijken daarbij zowel naar de inhoud en feiten als naar alle bijbehorende juridische aspecten. Ons team heeft ruime kennis van de jurisprudentie in ontslag op staande voet zaken. Daarom kunnen we vaak goed inschatten welk verweer doel kan treffen en wat mogelijk is.

Daarnaast kunnen wij u helpen om tot een schikking te komen met uw werkgever. U kunt hierbij denken aan dat het ontslag vervangen wordt door een beëindiging met wederzijds goedvinden, de zogenaamde caststellingsovereenkomst. Uiteraard zullen wij tot het uiterste gaan om uw recht op WW veilig te stellen. Ook zullen wij trachten een optimaal financieel resultaat voor u te behalen. Hoeveel betalingen in loon en een eventuele ontslagvergoeding nog bereikt kunnen worden, is mede afhankelijk van hoe sterk of zwak uw zaak is en hoe lang u in dienst bent geweest.

Zoals u ziet kan er veel op u af komen als u ontslagen wordt op staande voet. Om deze reden is het verstandig om een jurist in te schakelen met verstand van zaken. Verweij Juristen staat u graag bij in deze voor u moeilijke tijden.

Onregelmatigheidtoeslag

ORT (onregelmatigheidstoeslag) is een in de CAO of in de arbeidsovereenkomst vastgelegde vergoeding voor het werken op onregelmatige uren. De ORT is afhankelijk van de tijden waarop gewerkt wordt en de dagen. Zo kan de ORT hoger zijn voor nachtwerk of op feestdagen. Het extra bedrag kan een vaste toeslag zijn per maand of berekend worden over de gewerkte uren.

Als werkgever is het belangrijk om op de hoogte te zijn van regels die gelden voor onregelmatigheidstoeslag. Een rechter kan namelijk afdwingen dat u dit met terugwerkende kracht terugbetaald als u op een incorrecte manier onregelmatigheidstoeslag hebt uitbetaald. Dit kan tot een periode van maximaal vijf jaar!

Wanneer wordt onregelmatigheidstoeslag uitgekeerd?

Een ORT is geen overwerkvergoeding. Onregelmatige diensten hebben namelijk te maken met werken op verschillende tijden, zoals ploeg diensten, in plaats van een uurtje langer werken om werk af te krijgen.

Deze toeslag wordt uitbetaald op arbeidstijden die beschouwd worden als onregelmatig. Zoals bijvoorbeeld zaterdagen, zondagen, feestdagen, avond-, nachtdiensten en hele vroege ochtenddienste

Voor welke sectoren geldt onregelmatigheidstoeslag?

Niet iedereen heeft recht op een onregelmatigheidstoeslag. Werkt u op een 0-uren contract? Dan is de kans groot dat u onregelmatige uren of onregelmatige diensten draait, maar dit betekent niet direct dat u dan onregelmatigheidstoeslag ontvangt.

De ORT wordt vaak uitbetaald in de medische sector, zoals in verzorgingshuizen of hospices. Daarnaast worden ze ook vaak uitbetaald in industriële organisaties. In de arbeidsovereenkomst staat de manier van ORT berekenen beschreven. Dit kan door middel van een vaste toeslag of een toeslag over de gewerkte uren.

Krijgt u onregelmatigheidstoeslag bij verlof, ziekte en vakantie?

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat tijdens vakantie en verlof ORT toegepast moet worden. Hierbij gaat het om een gemiddelde toeslag waar een werknemer aanspraak op maakt. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst. Het Hof van Justitie oordeelde dat het recht op onregelmatigheidstoeslag vaak wordt gezien als vast onderdeel van loon, waarbij een werknemers beloont wordt voor onregelmatige arbeidstijd en ook voor flexibiliteit.

Hoe werkt de ORT met bovenwettelijke vakantiedagen?

Normaal gesproken ontvangt u bij een werkweek van 40 uur, 20 vakantiedagen per jaar. Sommige werkgevers geven nog een aantal vakantiedagen daar bovenop, dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Over een bovenwettelijke vakantiedag moet ook onregelmatigheidstoeslag betaalt worden als dat bij normale vakantiedagen ook gebeurt. Toch zijn veel werkgevers geneigd om alleen over de 20 wettelijke vakantiedagen ORT te betalen, let hierop als er afspraken gemaakt worden over onregelmatige arbeidstijd tijdens uw arbeidsovereenkomst.

Wat kan Verweij Juristen voor u doen?

Zowel voor werkgevers als voor werknemers staat Verweij Juristen klaar om te ondersteunen bij het onderwerp ORT. Werkgevers kunnen bij ons terecht voor vragen over het recht op onregelmatigheidstoeslag. Ook kunnen we u helpen bij het berekenen van ORT met terugwerkende kracht. Daarnaast kunnen werknemers bij ons terecht. Bent u van mening dat u over uw gewerkte uren ORT zou moeten ontvangen, omdat dit bijvoorbeeld zo in uw collectieve arbeidsovereenkomst is opgenomen? Of is uw vaste toeslag niet doorberekend in vakantie en verlof uren? Dan helpen wij u graag met advies. Neem contact met ons op voor advies, bij ons is het eerste contact altijd vrijblijvend én gratis!

Ons kantoor zit in Rotterdam, maar we kunnen u ook via de telefoon of per e-mail helpen. Naast juridisch advies kunt u ook bij ons terecht voor rechtshulp of voor een samenwerkende scheidingsadvocaat!

Transitievergoeding wat verandert er voor u

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan, hij moet zich hierbij houden aan de geldende regels uit het ontslagrecht. Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht zoals we die kennen in Nederland op de schop. Dit vloeit rechtstreeks voort uit De Wet Werk en Zekerheid die in februari werd aangenomen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft deze wet aangenomen met het doel dat het moet zorgen voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar ontslagstelsel. Een onderdeel van dit pakket van wijzigingen is de transitievergoeding.

Wat verandert er nu voor u vanaf 1 juli 2015?

De huidige ontslagvergoedingsregel wordt vervangen door een zogeheten transitievergoeding. Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Dan betaalt u uw medewerker in dit geval een vergoeding bij ontslag de zogeheten transitievergoeding. De werknemer moet echter wel 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Een andere voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Neemt u als werknemer zelf ontslag omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was? Dan kunt u ook recht hebben op een transitievergoeding.

Wat verandert er aan de hoogte van de vergoeding bij ontslag?

Tot nu toe baseert de rechter de vergoeding doorgaans aan de hand van de kantonrechtersformule, terwijl het UWV geen vergoeding toekent. Dit verschil wordt weggenomen met de invoering van de transitievergoeding. Daarnaast wordt het, zowel voor werkgevers als werknemers, in alle gevallen mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak. De hoogte van de transitievergoeding bedraagt één derde maandsalaris per dienstjaar. Wanneer werknemers langer dan tien jaar in dienst zijn geweest is dat een half maandsalaris per daarop volgend dienstjaar. De vergoeding zal maximaal € 75.000 bedragen of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 per jaar verdienen.

Transitievergoeding zelf berekenen

Met de rekentool transitievergoeding kunt u bepalen of u recht heeft op een transitievergoeding en hoe hoog de transitievergoeding voor u is.

Wanneer krijgt u geen transitievergoeding?

U krijgt geen transitievergoeding als uw ontslag een gevolg is van een door u gegeven dringende reden (ontslag op staande voet). Ook krijgt u geen transitievergoeding als u onder de 18 jaar bent en minder dan 12 uur per week werkt of als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Daarnaast heeft u ook geen recht op een transitievergoeding als u minder dan twee jaar in dienst bent geweest en als in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen. Als het bedrijf waar u werkt failliet gaat of in de schuldsanering zit, krijgt u helaas ook niets.

Transitievergoeding en het MKB

“Met name voor mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers is de invoering van de transitievergoeding goed nieuws omdat deze vele malen lager uitvalt dan de huidige kantonrechtersformule. Onder de huidige regeling kan de ontslagvergoeding namelijk oplopen tot in de vele tienduizenden euro’s voor werknemers die al vele jaren in dienst zijn.”

Ontslag bij verwijtbaar gedrag werknemer

Daarnaast wordt ontslag bij verwijtbaar gedrag aan de kant van de werknemer  in principe een stuk goedkoper. Daarbij moet u als werkgever goed letten op de dossieropbouw. De wet schrijft namelijk voor dat men aantoonbaar moet maken dat een werknemer disfunctioneert. Geef daarnaast als werkgever aan dat u geprobeerd heeft een verbetertraject in te zetten. Dit toont aan dat u, als ondernemer, niets te verwijten valt omdat u alles op alles heeft gezet.

Veranderingen ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden spreken de werkgever en werknemer zonder tussenkomst van de rechter in een schriftelijke overeenkomst af dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Asscher: ‘Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt een bedenktijd geïntroduceerd. Onder de nieuwe wet heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen twee weken terug te komen op de door hem of haar getekende overeenkomst. Dat is zelfs drie weken wanneer de werknemer niet tijdig door de werkgever op deze mogelijkheid gewezen is.’

Eindeloos procederen

Een groot nadeel echter ten opzichte van de huidig geldende regels is het feit dat door de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie de kans bestaat dat procedures eindeloos gaan duren. Wat er alsnog voor kan zorgen dat het zowel voor werkgever als werknemer een dure aangelegenheid kan worden.