Onderhoud huurwoning | Wie draait er voor de kosten op?

Helaas gebeurt het weleens dat er in uw huurwoning iets kapot gaat of dat schade ontstaat aan uw woning. Te denken valt aan een lekkage, een kapotte cv-ketel, schimmelvorming of rot. Maar er zijn ook andere oorzaken zoals geluidsoverlast, achterstallig onderhoud of ongedierte die ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van een verminderd woongenot. Men spreekt dan van een zogeheten gebrek.

Er is sprake van een gebrek als er een omstandigheid bestaat die het huurgenot van de huurder vermindert al dan niet beperkt, die men niet kan toerekenen aan de huurder. In het huurrecht ontstaan er vaak discussies tussen huurders en verhuurders omtrent de gebrekenregeling. Want wie draait er nu op voor wat? Welke gebreken komen er nu voor rekening van de huurder en welke gebreken dienen te worden verholpen door de verhuurder? De norm is doorgaans dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het verhelpen van een klein gebrek. Bijvoorbeeld het vervangen van de deurbel of het verrichten van klein schilderwerk. Is er sprake van een groter gebrek zoals het ontbreken van een warmwatervoorziening of scheuren in de muren of het plafond, dan is dit echter de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Welke rechten heeft u nu als huurder? En welke stappen kunt u ondernemen als uw huurbaas onbereikbaar blijkt of weigert om deze gebreken te herstellen?

Recht op huurverlaging bij gebreken

Of u nu bij een grote woningorganisatie huurt of bij een kleine huisbaas, de meeste gebreken dienen verholpen te worden door de verhuurder. Dit geldt ook voor eventueel achterstallig onderhoud. Het is allereerst van belang dat de gebreken aangegeven worden bij de desbetreffende verhuurder. Heeft u deze gebreken aangegeven bij uw verhuurder maar wil deze er dan niets aan doen?  Of wordt er gezegd dat het gebrek verholpen wordt, maar onderneemt de verhuurder geen actie? Wacht dan niet langer en neem contact op met Verweij Juristen.  Wij kunnen voor u in de eerste plaats vaststellen of er inderdaad sprake is van een gebrek. Is dit het geval dan kunnen wij voor u de verhuurder benaderen en deze verzoeken dan wel sommeren deze gebreken te herstellen. Als de verhuurder dan nog niets doet of niets van zich laat horen, dan kunnen wij namens u de Huurcommissie verzoeken om tijdelijk een lagere huurprijs vast te stellen op grond van gebreken aan de woning.

Zelf gebrek verhelpen

U kunt, zodra de verhuurder in verzuim is, zelf het gebrek (laten) verhelpen en de gemaakte kosten op de verhuurder verhalen. Voordat u zelf overgaat tot het herstellen van het gebrek dient u de verhuurder schriftelijk in gebreke te stellen. Dit kunnen wij voor u doen door de verhuurder aan te manen om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Nadat deze termijn is verstreken kunt u overgaan tot herstelwerkzaamheden. De verhuurder dient dan de kosten van deze werkzaamheden te betalen.

Recht op schadevergoeding bij gebrek

Het spreekt voor zich dat u schade kunt ondervinden als gevolg van een gebrek. Denk bijvoorbeeld aan waterschade als gevolg van een lekkage. De kosten van deze schade dient de verhuurder te betalen. Er moet dan wel sprake zijn van een gebrek, dat aan uw verhuurder is toe te rekenen. In een dergelijke situatie heeft u dan recht op een schadevergoeding.