Ontslag staande voet

Ontslagen worden op staande voet, mag niet zomaar in Nederland. Hier zijn strikte regels voor. Zo moet er onder andere sprake zijn van een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever die tot gevolg hebben dat van de werkgever of werknemer niet gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Voorbeelden van een dringende reden zijn: misleiding, diefstal, grove belediging en bedreiging. Het gaat dus om eigenschappen of gedragingen van een werknemer of werkgever waardoor men zich genoodzaakt ziet om het dienstverband te beëindigen. Deze reden moet wel aanwezig zijn. Dit is helaas niet altijd  het geval.

De werkgever behoeft voor het ontslag op staande voet geen toestemming van het UWV. Tevens hoeft er geen opzegtermijn in acht genomen te worden. De mogelijkheid van ontslag op staande voet blijft ook onder de nieuwe recht (Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015) bestaan. Wel treden er enkele wijzigingen op. In het verleden kon een werknemer nog een onterecht gegeven ontslag op staande voet vernietigen door een buitengerechtelijke verklaring (de zogenaamde protestbrief). Dit is echter met de nieuwe wetgeving niet langer meer mogelijk. De werknemer zal in plaats daarvan de kantonrechter dienen te verzoeken om het ontslag te vernietigen.

Bij ontslag op staande voet hebben de werkgever en werknemer meestal een verschil van inzicht op de gang van zaken op de werkvloer. Wij kunnen voor u bepalen op welke punten goed verweer te voeren is tegen het ontslag op staande voet en brengen dit optimaal naar voren. We kijken daarbij zowel naar de inhoud en feiten als naar alle bijbehorende juridische aspecten. Ons team heeft ruime kennis van de jurisprudentie in ontslag op staande voet zaken. Daarom kunnen we vaak goed inschatten welk verweer doel kan treffen en wat mogelijk is.

Daarnaast kunnen wij u helpen om tot een schikking te komen met uw werkgever. U kunt hierbij denken aan dat het ontslag vervangen wordt door een beëindiging met wederzijds goedvinden, de zogenaamde caststellingsovereenkomst. Uiteraard zullen wij tot het uiterste gaan om uw recht op WW veilig te stellen. Ook zullen wij trachten een optimaal financieel resultaat voor u te behalen. Hoeveel betalingen in loon en een eventuele ontslagvergoeding nog bereikt kunnen worden, is mede afhankelijk van hoe sterk of zwak uw zaak is en hoe lang u in dienst bent geweest.

Zoals u ziet kan er veel op u af komen als u ontslagen wordt op staande voet. Om deze reden is het verstandig om een jurist in te schakelen met verstand van zaken. Verweij Juristen staat u graag bij in deze voor u moeilijke tijden.