Vaststellingsovereenkomst laten opstellen

Aan de hand van een vaststellingsovereenkomst ook wel beëindigingsovereenkomst genaamd, kan een werkgever samen met de werknemer besluiten om zonder tussenkomst van de Kantonrechter of het UWV Werkbedrijf tot een beëindiging van een arbeidsovereenkomst over te gaan. In een dergelijk geval spreekt men ook wel van een ontslag met wederzijds goedvinden.

In een vaststellingsovereenkomst maken de werkgever en werknemer duidelijke afspraken met elkaar omtrent de afronding van de arbeidsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst moet dan ook te allen tijde schriftelijk worden aangegaan en is pas bindend indien beide partijen deze ondertekend hebben. Daarnaast zijn er een hoop wettelijke verplichtingen aan de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Het goed schriftelijk laten vastleggen van afspraken omtrent een ontslag met wederzijds goedvinden kunt u het beste dus niet even snel als een formaliteit afdoen en kan u als ondernemer en werknemer een hoop leed in de toekomst besparen. Het is dan ook verstandig om goed juridisch advies in te winnen.

Waarom Verweij Juristen?

 • Landelijke Dekking
 • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
 • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
 • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
 • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Geen vaststellingsovereenkomst is dan ook hetzelfde. De belangen die een werkgever heeft kunnen dan ook lijnrecht tegenover de belangen van die van de werknemer komen te staan. Een goede vaststellingsovereenkomst is in onze optiek dan ook maatwerk. Van tevoren inventariseert u met een deskundige jurist van Verweij Juristen wat voor u van belang is in de vaststellingsovereenkomst. Daarbij wordt er uiteraard ook geluisterd naar welke afspraken voor u persoonlijk belangrijk zijn zodat er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld, die voldoet aan uw specifieke wensen. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Afspraken over de hoogte van de eventuele financiële vergoeding
 • Het wel of niet opnemen van een concurrentie- of relatiebeding
 • Onderhandelen over eventuele vrijstelling van werk tot aan het ontslag
 • Het zeker stellen van een WW-uitkering
 • Vragen omtrent het pensioen
 • De eventuele afwikkeling van het gebruik van een auto van de zaak