Verbintenissenrecht

Dagelijks komen er in het maatschappelijk verkeer verbintenissen uit overeenkomst tot stand. Zo sluit u zelf, vaak zonder dat u daar erg in heeft, meerdere overeenkomsten op een dag. Denkt u bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst bij de aanschaf van een drankje op een terras of een boek in de winkel. Als u in loondienst bij een bedrijf gaat werken, sluit u eerst een arbeidsovereenkomst. En als u een woning huurt, dan tekent u een huurovereenkomst. De belangrijkste bron van verbintenissen zijn aanbod en aanvaarding.

Samenvattend zijn verbintenissen uit overeenkomst alledaags en heel gewoon. Een overeenkomst sluiten heeft u vaak zo gedaan, zonder dat u daarvoor schriftelijk vastgelegde documenten hoeft te ondertekenen. Het verbintenissenrecht is zodoende een breed rechtsgebied, een rechtsgebied waar zowel ondernemer als particulier dagelijks mee te maken krijgen. Het verbintenissenrecht maakt deel uit van het Burgerlijk Wetboek (burgerlijk recht). 

Uit de overeenkomsten die men alledaags aangaat, vloeien rechtstreeks rechten en plichten voort voor beide partijen. De regels die gelden in een overeenkomst, zijn vastgelegd in het verbintenissenrecht. Een overeenkomst is kortgezegd dan ook niets anders dan een afspraak tussen twee of meer partijen, waarbij zij aangeven dat zij zich aan hun verplichtingen zullen houden. De partijen mogen van elkaar verwachten dat aan de inhoud van de overeenkomst wordt gehouden. Problemen ontstaan wanneer er een onduidelijkheid is over de gemaakte afspraken, of wanneer één van de partijen de plichten niet nakomt. Verweij Juristen zorgt ervoor dat de partijen weten wat hun rechten en plichten zijn.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Heeft u te maken met een onrechtmatige daad?

U moet er normaliter van uit kunnen gaan dat de andere partij de overeenkomst ook daadwerkelijk nakomt. Want afgesproken is afgesproken, toch? In de praktijk gaat dit echter niet altijd zo. Denkt u bijvoorbeeld aan een klant die zijn rekening voor een al geleverde zaak of dienst niet heeft betaald. Een zeer vervelende kwestie voor u als ondernemer. Dus wat kunt u doen als iemand zijn verbintenis in zijn geheel of gedeeltelijk niet nakomt? In dit geval is er sprake van een wanprestatie, een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. In sommige gevallen kunt u dan alsnog een nakoming van de overeenkomst vorderen. Indien nakoming niet mogelijk is of de wederpartij alsnog weigert om de overeenkomst na te komen, dan kunt u een schadevergoeding vorderen. Ook als u een product beschadigd hebt ontvangen of al na korte duur een gebrek vertoont, kan er sprake zijn van een wanprestatie.

Naast verbintenissen uit overeenkomst bestaan er ook verbintenissen uit de wet. Verreweg de belangrijkste verbintenis uit de wet is de onrechtmatige daad. Te denken valt aan een kind dat per ongeluk zijn bal door een ruit van de buurman trapt of iemand die per ongeluk met zijn fiets tegen een auto stoot en een diepe kras achterlaat. Volgens de Nederlandse wet bent u dan verplicht om de schade aan de eigenaar te vergoeden (verbintenis tot schadevergoeding). 

Kies voor de kennis van Verweij Juristen

Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van het verbintenissenrecht, kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten. Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven. 

Kies voor de kennis van Verweij Juristen

Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van het verbintenissenrecht kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten (verbintenissenrecht). Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven.

 

Deskundig & Betaalbaar advies

Omdat wij veel waarde hechten aan een goede en langdurige relatie met onze cliënten, vinden wij het niet nodig om voor elk contact de teller te laten lopen. Hierbij is in onze ogen een goede prijs en kwaliteitsverhouding van onze diensten dan ook een vereiste. Om deze reden is een eerste adviesgesprek, eerste telefoongesprek en een eerste e-mailadvies in tegenstelling tot veel advocatenkantoren bij ons geheel vrijblijvend en gratis. In dit gesprek of  e-mailbericht kunt u uw juridische vraag of probleem aan ons voorleggen en kunt u kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk online en telefonisch af te handelen en zijn wij gevestigd in een bescheiden kantoor, waardoor we in staat zijn om onze kosten laag te houden. En dat ziet u weer terug in de prijs! Voor betaalbare en kundige juridische hulp bent u bij Verweij Juristen dus aan het goede adres.