Verbintenissenrecht Rotterdam

Dagelijks ontstaan er in het maatschappelijk verkeer verbintenissen uit overeenkomst. Het verbintenissenrecht Rotterdam heeft uw rechten vastgelegd wat betreft het sluiten van overeenkomsten. Zo sluit u zelf, wellicht zonder dat u daar direct erg in heeft, meerdere overeenkomsten op een dag. Denk bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst bij de aanschaf van een drankje op een terras of het kopen van een goed boek. Aanbod en de aanvaarding is de belangrijkste bron van verbintenissen. Ook als u in loondienst bij een bedrijf komt werken, sluit u eerst een arbeidsovereenkomst. Als u een woning huurt dan tekent u een huurovereenkomst.

Kortom verbintenissen uit overeenkomst zijn dus iets alledaags en iets heel gewoons. Het verbintenissenrecht Rotterdam is dan ook een breed rechtsgebied, een rechtsgebied waar zowel ondernemer als particulier dagelijks mee te maken heeft. Verbintenissenrecht Rotterdam maakt deel uit van het Burgerlijk Wetboek. Een overeenkomst sluiten heeft u zo gedaan, zonder dat u daarvoor schriftelijk vastgelegde documenten hoeft te ondertekenen.

Waarom Verweij Juristen?

  • Landelijke Dekking
  • Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend
  • Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk
  • Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen
  • Altijd binnen 24 uur een reactie

Neem contact op

Uit deze overeenkomsten die men alledaags aangaat, vloeien rechtstreeks rechten en verplichtingen voort voor beide partijen, oftewel het verbintenissenrecht. Een overeenkomst is kortgezegd dan ook niets anders dan een afspraak tussen twee partijen, waarbij zij aangeven dat zij zich aan hun verplichtingen zullen houden. Twee partijen die een verbintenis tot stand brengen mogen van elkaar verwachten dat aan de inhoud van de overeenkomst wordt voldaan. Het verbintenissenrecht Rotterdam zorgt ervoor dat beide weten wat hun rechten zijn.

Heeft u te maken met een onrechtmatige daad?

In het verbintenissenrecht spreekt men van een onrechtmatige daad. Normaal gesproken moet u er van kunnen uitgaan dat uw wederpartij de overeenkomst ook daadwerkelijk nakomt. Want afgesproken is afgesproken, toch? Helaas gebeurt dit echter in de praktijk vaak niet. Denk bijvoorbeeld aan een klant die zijn rekening voor een al geleverde zaak of dienst niet heeft betaald. Een zeer vervelende kwestie voor u als ondernemer. Dus wat kunt u doen als iemand zijn verbintenis in zijn geheel of gedeeltelijk niet goed nakomt? In zo’n geval is er sprake van een wanprestatie. Een wanprestatie houdt in dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. In sommige gevallen kunt u dan alsnog een nakoming van de overeenkomst vorderen. Indien nakoming niet mogelijk is of de wederpartij weigert alsnog om de overeenkomst na te komen, dan kunt u een schadevergoeding vorderen. Ook als u een product beschadigd ontvangt of al na korte duur een gebrek vertoont, kan er sprake zijn van een wanprestatie.

Naast verbintenissen die ontstaan uit afspraak oftewel overeenkomst kunnen verbintenissen ook rechtstreeks ontstaan uit de wet. De belangrijkste verbintenis uit het verbintenissenrecht Rotterdam is de zogeheten onrechtmatige daad. Te denken valt aan een kind dat per ongeluk zijn bal door een ruit van de buurman trapt of iemand die per ongeluk met zijn fiets tegen een auto stoot en een diepe kras achterlaat. Volgens de Nederlandse wet bent u dan verplicht om de schade aan de eigenaar te vergoeden. Er ontstaat op dat moment een verbintenis om de schade te herstellen. Naast de onrechtmatige daad zijn er nog meer situaties waarin een verbintenis ontstaat zonder dat er een overeenkomst voor nodig is. In al deze verbintenissenrecht Rotterdam gevallen is het raadzaam om niet te lang af te wachten en tijdig deskundige juridische hulp in te winnen over de mogelijke vervolgstappen en een eventuele procedure bij de rechtbank. Vindt u dat er sprake is van eenzijdige rechtshandelingen, heeft een onverschuldigde betaling gedaan die u niet terug krijgt? Neem dan contact op met Verweij Juristen om dit verbintenissenrecht probleem op te lossen!

Kies voor de kennis van Verweij Juristen in Rotterdam  

Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van het verbintenissenrecht kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten (verbintenissenrecht). Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven. Komen wij er niet samen met de wederpartij uit? Dan starten wij indien nodig een verbintenissenrecht Rotterdam procedure.

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor zit in Rotterdam, maar voor uw situatie m.b.t. het verbintenissenrecht Rotterdam hoeft u niet bij ons in Rotterdam langs te komen. We kunnen u ook per e-mail of telefoon te woord staan. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen. U kunt ook ons contactformulier invullen, wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op. We helpen u dan ook snel bij meerzijdige rechtshandelingen waar de ene partij de afspraken niet is nagekomen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij we u kunnen adviseren of bijstaan met betrekking tot het verbintenissenrecht.

Naast het verbintenissenrecht in Rotterdam kunnen we u ook helpen bij kwesties in het personen en familierecht of bij juridisch advies. Van een samenwerkende echtscheidingsadvocaat tot rechtshulp, Verweij Juristen staat voor u klaar.