• Neem contact met ons op voor een gratis en geheel vrijblijvend adviesgesprek!

Verbintenissenrecht

Dagelijks ontstaan er in het maatschappelijk verkeer verbintenissen uit overeenkomst. Zo sluit u zelf, wellicht zonder dat u daar direct erg in heeft, meerdere overeenkomsten op een dag. Denk bijvoorbeeld aan de koopovereenkomst bij de aanschaf van een drankje op een terras of het kopen van een goed boek. Als u in loondienst bij een bedrijf komt werken sluit u eerst een arbeidsovereenkomst. Kortom verbintenissen uit overeenkomst zijn dus iets alledaags en iets heel gewoons.  Het verbintenissenrecht is dan ook een breed rechtsgebied, een rechtsgebied waar zowel ondernemer als particulier dagelijks mee te maken heeft. Uit deze overeenkomsten die men alledaags aangaat vloeien rechtstreeks rechten en verplichtingen voort voor beide partijen. Een overeenkomst is kortgezegd dan ook niets anders dan een afspraak tussen twee partijen, waarbij zij aangeven dat zij zich aan hun verplichtingen zullen houden.

Normaal gesproken moet u er van kunnen uitgaan dat uw wederpartij de overeenkomst ook daadwerkelijk nakomt. Want afgesproken is afgesproken toch? Helaas gebeurt dit echter in de praktijk vaak niet. Denk bijvoorbeeld aan een klant die zijn rekening voor een al geleverde zaak of dienst niet heeft betaald. Een zeer vervelende kwestie voor u als ondernemer. Dus wat kunt u doen als iemand zijn verbintenis in zijn geheel of gedeeltelijk niet goed nakomt? In zo’n geval is er sprake van een wanprestatie. Een wanprestatie houdt in dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.  In sommige gevallen kunt u dan alsnog een nakoming van de overeenkomst vorderen. Indien nakoming niet mogelijk is of de wederpartij weigert alsnog om de overeenkomst na te komen, dan kunt u een schadevergoeding vorderen. Ook als u een product beschadigd ontvangt of al na korte duur een gebrek vertoont, kan er sprake zijn van een wanprestatie.

Naast verbintenissen die ontstaan uit afspraak oftewel overeenkomst kunnen verbintenissen ook rechtstreeks ontstaan uit de wet. De belangrijkste hiervan is de zogeheten onrechtmatige daad. Te denken valt aan een kind dat per ongeluk zijn bal door een ruit van de buurman trapt of iemand die per ongeluk met zijn fiets tegen een auto stoot en een diepe kras achterlaat. Volgens de Nederlandse wet bent u dan verplicht om de schade aan de eigenaar te vergoeden. Er ontstaat op dat moment een verbintenis om de schade te herstellen. Naast de onrechtmatige daad zijn er nog meer situaties waarin een verbintenis ontstaat zonder dat er een overeenkomst voor nodig is. In al deze gevallen is het raadzaam om niet te lang af te wachten en tijdig deskundige juridische hulp in te winnen over de mogelijke vervolgstappen en een eventuele procedure bij de rechtbank.

Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van het verbintenissenrecht kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn. Wij helpen u graag bij het oplossen van problemen die betrekking hebben op het sluiten of nakomen van overeenkomsten. Hierbij zullen wij eerst het juridisch kader schetsen en u uitleggen welke mogelijkheden de wet u biedt om nakoming of schadevergoeding te vorderen. Samen zullen wij bespreken welke mogelijkheid voor u tot het beste resultaat zal leiden en hier ook uitvoering aan geven. Komen wij er niet samen met de wederpartij uit, dan starten wij indien nodig een procedure.

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen. U kunt ook ons contactformulier invullen, wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op. Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarbij we u kunnen adviseren of bijstaan met betrekking tot het verbintenissenrecht.

Landelijke dekking

Eerste adviesgesprek gratis en geheel vrijblijvend

Onze tarieven zijn transparant, helder en duidelijk dus geen verassingen achteraf

Betaalbaar juridisch advies van deskundige juristen

Altijd binnen 24 uur een reactie

Verbintenissenrecht